Hoppa till innehåll

Discord Bots

Vi använder Discord Bots (robotar) i Dark Dragons Discord. Dessa botar hjälper oss med olika små sysslor som gör vår Discord bättre, säkrare och roligare.

PREFIX

! MEE6
t! Tatsu member commands
t@ Tatsu admin commands
& Gaming Bot
rss. MonitoRSS
!roll Dice Maiden
+ Translator

Dragon-Bot | MEE6

Vi använder MEE6 för välkomstmeddelanden, aktivitetspoäng (rank) och lite städfunktioner som t ex en notis om någon lämnar servern till mig som är administratör.

COMMANDS

!help
Get a list of all available commands

!levels
Get a direct link to your servers leaderboard

!rank
Get your rank or another users rank

!clear 10
Delete a channel’s last 10 messages

!tempmute @someone#1234 2d reason
This mutes target user for 2 days and unmutes after – 2d for 2 days, 2h for 2 hours and 2m for 2 minutes.

!mute
Server-mutes a user

!unmute
Unmutes a user

!server-info
Get information about the current server

» https://mee6.xyz

Tatsu

Vi använder Tatsu för reaktionsstyrda grupper som t ex @Roblox gruppen där alla som spelar det spelet finns.

COMMANDS

t!rank
View a user’s server rank card

t!profile
View a user’s profile

t!top
Display global XP rankings or server rankings.

t@prune help -> Will give detailed help on all the prune options.
t@prune 23 -> Will delete the past 23 messages from the channel.
t@prune 23 @thy#0001 -> Will scan the last 23 messages and delete any from Thy.
t@prune 23 ”anime” -> Will scan the last 23 messages and delete any with the word ”anime” in them.
t@prune 23 bots -> Will scan the last 23 messages and delete any from bots.

t!help
Get a list of all available modules and help

https://tatsu.gg

Gaming | Gaming Bot

Gaming Bot hanterar våra röst-rum.

COMMANDS

&set get reaction
Se alla konfigurerade reaktions-roller

&set edit reaction emoji1
Konfigurera emoji för reaktion 1 (av 7 möjliga)

&set edit reaction role1
Konfigurera (existerande) roll for reaktion 1 (av 7 möjliga)

» https://gamingbot.support

News | MonitoRSS

MonitoRSS styrs via en dashboard på hemsidan och hjälper oss med ett meddelande om en nyhet postas på vår hemsida.

COMMANDS

rss.stats

» https://monitorss.xyz

Dice | Dice Maiden

COMMANDS

!roll 3d6 + 5
Roll three six-sided dice and add five. Other supported static modifiers are add (+), subtract (-), multiply (*), and divide (/). NOTE: These static modifiers must be applied to the end of the roll syntax and after other modifiers.

» https://top.gg/bot/377701707943116800

Translator | Translator

Det här är vår översättare. Vi kan reagera på alla inlägg med en flagga och inlägget översätts till språket flaggan representerar.

COMMANDS

+stats
Bot statistics

https://top.gg/bot/734038157141606440