Hoppa till innehåll

Discord

Vad är Discord.

Vi har en Dark Dragons Discord server - men vad är det?
Här är Discords egna introduktions-video

Discord är en applikation som kan användas i:
* en vanlig Internet browser
* Discord-applikationen på en dator
* Discords App på din mobiltelefon eller iPad

Discord är ungefär som en Facebook grupp blandat med Skype eller Zoom. Vi kan hålla kontakten via chat meddelanden och vi kan också starta röst-samtal, eller video-samtal.

Dark Dragons har vår egen server i Discord där bara våra godkända medlemmar finns. En medlem kan vara både en spelkompis eller en engagerad förälder/vuxen.

Här är en enkel bra video från Common Sense Media
Här är en lite längre video från en svensk hemsida

Kom igång.

Läs hur du kommer igång med Discord i deras egen support

Säkerhet.

Säkra inställningar i Discord

Discord har en rekommenderad åldersgräns från 13 år och det är viktigt att hjälpa barn och ungdomar med säkerhet. Här nedanför är rekommenderade inställningar som handlar om vem som kan bli privat vän och skicka privata meddelanden med kontot som konfigureras.

På en dator respektive mobil hittar man inställningsvyn enligt bilden här.

I inställningarna så ändra följande:

– välj menyalternativet Sekretess & säkerhet

– Skydda mig – betyder att privata meddelanden screenas efter olämpliga ord.

– Tillåt direktmeddelanden från servermedlemmar

– Begränsa vem som kan ansluta som privat vän